Warsztaty strategiczne z LinkedIn

Na czym polegają warsztaty? Wprowadzenie

Strategiczne warsztaty z LinkedIn dla zespołów ambasadorskich.

Do niedawna LinkedIn był postrzegany jako miejsce, które umożliwia znalezienie pracy lub pracownika, w którym profil przypominał CV. Obecnie jego znaczenie jest dużo większe. To już nie tylko narzędzie wspierające procesy rekrutacyjne, ale skuteczne medium do pozyskiwania potencjalnych klientów, partnerów do współpracy na wielu polach.

Aktywność na LinkedIn buduje markę osoby, ale i firmy, w imieniu której ona występuje. Pozwala zwiększyć rozpoznawalność w kręgach, które uznawane były do tej pory za niedostępne, wśród liderów opinii oraz właścicieli dużych firm. Świadome działania na LinkedIn mogą wspomóc nie tylko rozwój kariery, ale i firmy.

Firmy decydujące się na wprowadzenie programów ambasadorskich wśród pracowników, stoją przed wyzwaniami związanymi z planowaniem ich działań, egzekwowaniem systematyczności ich wykonania, a przede wszystkim mierzą się z bardzo częstym brakiem motywacji pracowników do aktywności w ramach pełnienia roli ambasadora marki firmy. Podczas warsztatów mierzymy się z problemami, szukamy rozwiązań i tworzymy plan, który realizuje cele indywidualne pracowników, uzwględniając nadrzędny cel organizacji. Praca nad strategią jest pracą zespołową, dzięki czemu każdy z uczestników czuje odpowiedzialność za jej wdrożenie.

Warsztaty, które proponuję w tej ofercie, kompleksowo prowadzą uczestników przez kolejne etapy procesu planowania strategicznego. W efekcie organizacja otrzymuje czytelną i prostą do wdrożenia i weryfikacji, a także optymalizacji, strategię działań poszczególnych ambasadorów, która pozwoli na realizację oczekiwań organizacji w kontekście aktywności na LinkedIn.


Kto powinien wziąć udział w warsztatach strategicznych z LinkedIn?

Warsztaty strategiczne z LinkedIn pt. Twój zespół na LinkedIn to propozycja dla zespołów, które chcą wypracować spójny z wizerunkiem marki system działania, który pozwoli im z powodzeniem oraz efektywnie realizować cele indywidualne, zespołowe i oczekiwania organizacji.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • zespoły ambasadorskie – pracownicy firmy, którzy będą budować wizerunek organizacji w mediach społecznościowych,
 • kadra zarządzająca,
 • osoby aktywne w mediach społecznościowych, już publikujące,
 • osoby, które chcą poznać nowy kanał komunikacji, sprzedaży i rekrutacji,
 • pracownicy działów marketingu, sprzedaży, rekrutacji, którzy na co dzień korzystają lub mają zamiar korzystać z LinkedIn jako jednego z kanałów komunikacji z odbiorcami lub jako jednego z narzędzi pracy.

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które już posiadają profil i znają podstawy. Jeśli Twój zespół dopiero zaczyna działać na LinkedIn, konieczne może być przeprowadzenie krótkiego szkolenia wstępnego. Decyzję o ostatecznym zakresie i formie wsparcia podejmujemy zawsze po rozmowie, analizie bieżącej sytuacji firmy i poziomu zaawansowania pracowników.


Ogólne cele warsztatów

Celem głównym warsztatów strategicznych z LinkedIn jest wyznaczenie strategii działań dla organizacji w kontekście rozwijania kanału LinkedIn z zaangażowaniem kluczowych pracowników.

Inne cele realizowane podczas szkolenia:

 • poznanie podstawowych i zaawansowanych reguł działania na LinkedIn,
 • poznanie kluczowych czynności, które należy wykonywać, aby realizować cele indywidualne i cele organizacji,
 • rozwijanie umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i zarządzania aktywnością na LinkedIn,
 • umiejętne tworzenie, uzupełnianie, doskonalenie i prowadzenie profilu,
 • nabycie umiejętności w zakresie aktywnego szukania odbiorców na LinkedIn,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej oceny poprawności publikowanych treści oraz konsekwencji, jakie niosą ze sobą dla ich autora oraz dla organizacji,
 • zdolność weryfikacji własnych działań oraz ich optymalizacji,
 • zmotywowanie pracowników do aktywności na LinkedIn,
 • kształtowanie nawyku postawy proaktywnej we własnej aktywności oraz w działaniach wspierających firmę w rozwijaniu marki na LinkedIn.

Co zyskasz, decydując się na udział w warsztatach?

Uczestnik

Po warsztatach strategicznych z LinkedIn zyskasz wiedzę, jak poruszać się po tym medium społecznościowym oraz umiejętność zarządzania własną marką na LinkedIn. Nie tylko zrozumiesz, jak działać na LinkedIn, by realizować swoje cele, ale wyznaczysz je i rozpiszesz konkretne działania, odpowiadające specyfice tego medium społ., które umożliwią ci ich realizację. Nauczysz się sprawnie wyszukiwać właściwe kontakty i nawiązywać relacje, a także zaplanujesz każdą z omawianych aktywności.

Kolejnym efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie profesjonalny, estetyczny i skuteczny profil, który będzie stanowił wizytówkę dla osób go odwiedzających oraz dla osób wpisujących twoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę.

Agenda i poziom zaawansowania zmienia się w zależności od celów biznesowych wyznaczanych sobie przez uczestników. Jednak rdzeń pozostaje taki sam: triada Profil (Osobisty i Firmowy) – Sieć – Aktywność jest osią, wokół której poruszamy się podczas spotkania.

Organizacja

Po szkoleniu z LinkedIn Twoja firma zyska pracowników, którzy potrafią poruszać się w tym specyficznym biznesowym medium społecznościowym. Dużą korzyścią z uczestnictwa Twoich pracowników w tym szkoleniu jest budowanie ich świadomości na temat treści, które udostępniają w internecie – głównie w mediach społecznościowych. Spojrzenie na swoją aktywność z innej perspektywy oraz uczulenie uczestników na specyfikę aktywności na LinkedIn, pozwoli w dłuższej perspektywie zniwelować ryzyko kryzysów wizerunkowych, a pracownicy w naturalny sposób, dzieląc się swoją wiedzą i spostrzeżeniami, staną się wizytówką firmy i jej ambasadorami, a także własną przemyślaną aktywnością poświadczą jakość pracodawcy.


Program warsztatów

Jak zbudować skuteczny profil na LinkedIn? - to kurs trwający 3 – 4 godziny, składający się z następujących elementów:

 • wspólne określanie punktu wyjścia,
 • definiowanie celu obecności i aktywności na LinkedIn uczestników oraz organizacji,
 • wypracowanie standardu komunikacji dla organizacji,
 • definiowanie kluczowych działań w zakresie:
  • profili pracowników, rozwijania sieci kontaktów, aktywności pracowników,
  • strony firmowej, przyrostu liczby obserwujących, aktywności na stronie firmowej,
 • definiowanie grup odbiorców pod kątem:
  • wyszukiwania nowych kontaktów,
  • planowania treści do publikacji,
 • tworzenie planu publikacji:
  • pomysły na posty,
  • określanie dostępnych źródeł zasobów,
  • konstruowanie angażujących publikacji,
 • monitoring i optymalizacja działań:
  • analiza i zastosowanie statystyk dostępnych wewnątrz serwisu LinkedIn,
  • analiza ruchu na stronie www z portalu LinkedIn,
  • analiza Social selling index i samodzielna optymalizacja działań na podstawie otrzymanego wskaźnika.

Szczegółowa agenda jest ustalana po przeprowadzeniu wywiadu z klientem oraz ankiety z uczestnikami.


Informacje o prowadzącym

Trener, strateg, coach, autorka książki "Marka osobista bez tajemnic". Specjalizuje się w personal brandingu i LinkedIn. Doświadczony trener LinkedIn. Prowadzi liczne szkolenia z LinkedIn dla firm oraz osób indywidualnych. Od początku 2018 roku przeszkoliła ponad 3000 osób. Wystąpiła przed mniejszą lub większą publicznością kilkadziesiąt razy. Autorka wielu publikacji, m.in. w magazynie „Marketing w Praktyce”, "Social Media Manager", magazynie "Press" oraz Dzienniku Gazecie Prawnej, a także w wielu portalach internetowych.


Jak zamówic warsztaty strategiczne z LinkedIn?

Aby zamówić warsztaty strategiczne z LinkedIn dla swojego zespołu wyślij e-mail na adres: kontakt@monikagawanowska.pl lub skontaktuj się ze mną telefonicznie pod numerem 519 314 111.

Cena szkolenia zamkniętego (w siedzibie firmy) zależy m.in. od ilości godzin, lokalizacji, ilości uczestników, branży. Szkolenie całodniowe (6 – 7 godzin) dla grupy do 12 osób to inwestycja 6000 – 8000 zł brutto. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe dla uczestników, wsparcie trenera po szkoleniu oraz upominki w postaci książek mojego autorstwa z autografem dla kilku aktywnych osób,, a także dożywotni dostęp do kursu online dla każdego uczestnika.

Istnieje możliwość realizacji warsztatów w formie online lub hybrydowej (część uczestników bierze udział w warsztatach stacjonarnie, a część zdalnie).

Możesz też wybrać wsparcie indywidualne. Naturalnym przedłużeniem kursu są indywidualne konsultacje lub indywidualne warsztaty z pracownikami, podczas których wspomagam ich w aktywności na LinkedIn, w głębszym zrozumieniu zasad działania tego portalu.

Warsztaty strategiczne z LinkedIn

Zapoznaj sie z innymi kursami